Adoptie

Adoptie wordt gedefinieerd als 'het wettig aannemen van iemand als kind, hoewel deze persoon geen biologisch kind is'. In de praktijk komt hier juridisch en emotioneel zeer veel bij kijken.

U kan een gekend kind adopteren: het kind van uw partner, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst. Klik hier voor meer info.

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, moet u voor de adoptie een beroep doen op een erkende adoptiedienst. Klik hier voor meer info.