Kraamgeld (geboortepremie)

Het kraamgeld is een éénmalige premie die u krijgt bij de geboorte van een kind. U kunt het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw kind.

Vanaf 1 januari 2019, gaat het kraamgeld op in het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Procedure

Als u het kraamgeld niet aanvraagt voor de geboorte, dan wordt uw recht op kraamgeld automatisch onderzocht op het moment dat u kinderbijslag aanvraagt. U hoeft het kraamgeld dan niet meer apart aan te vragen.

Wie doet de aanvraag?

Zowel de moeder als de vader kan het kraamgeld aanvragen.

Als beide ouders geen aanvraag kunnen doen omdat ze niet werken en geen uitkering of pensioen krijgen, kan of de stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin in deze volgorde:

 • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin)

Hoe doet u de aanvraag?

Voor kinderen waarvan de geplande geboortedatum in 2018 ligt, vraagt u het kraamgeld aan bij

 • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
 • uw sociaal verzekeringsfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
 • FAMIFED, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent, of als u nooit gewerkt heeft.

Zij zullen u een formulier 'aanvraag om kraamgeld' bezorgen. U kunt het formulier ook downloaden op de website van FAMIFED. Vul het formulier in en stuur het naar uw kinderbijslagfonds samen met een attest van uw dokter of vroedvrouw waarop staat dat u minstens 5 maanden zwanger bent. Is dit niet uw eerste kind? Dan volstaat het om enkel het attest op te sturen.

Overgang van kraamgeld naar startbedrag Groeipakket vanaf 1 januari 2019

 • Een eerste kind in 2019
  • tot eind december 2018 kunt u het startbedrag aanvragen bij het kinderbijslagfonds waarbij uw werkgever is aangesloten.
  • vanaf 1 januari 2019 vraagt u het startbedrag aan bij een kinderbijslagfonds naar keuze.
    
 • Hebt u al kinderen en komt er nog eentje bij in 2019
  • tot eind december 2018 kunt u het startbedrag aanvragen bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Vanaf 2020 kunt u van kinderbijslagfonds veranderen als u dat wenst.
  • Vraagt u het startbedrag pas aan vanaf 1 januari 2019, dan kunt u zelf een kinderbijslagfonds kiezen. Dit betekent wel dat al uw kinderen dan bij dat kinderbijslagfonds aangesloten zullen zijn.

U ontvangt altijd het bedrag waarop u recht hebt op basis van de geboortedatum van uw kind, niet op basis van de aanvraagdatum. 

Uitbetaling

Het kraamgeld wordt betaald aan de moeder. In geval van mee-moederschap wordt het kraamgeld betaald aan de biologische moeder. U kunt het kraamgeld krijgen ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap.

Andere kraamgelden

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties waarvan u kraamgeld kunt krijgen.

 • Kraamgeld van de gemeente: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.
 • Kraamgeld van het ziekenfonds: neem contact op met uw ziekenfonds.

Bedrag

Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.272,52 euro
Elk volgend kind 957,42 euro
Elk kind van een meerling 1.272,52 euro

 

Geboorte/adoptiepremie - DifTar-rekening

In Bierbeek krijgen jonge ouders een geboorte/adoptiepremie van € 25 en een bepaald bedrag op de DifTar-rekening. Een kind in het eerste en tweede levensjaar krijgt € 26 per jaar, een kind in het derde levensjaar krijgt nog € 13. Dit gebeurt automatisch bij de berekening vanaf het jaar na de geboorte.