80 is prachtig

Vanaf 2018 startte het OCMW Bierbeek met een project ‘80 is prachtig’. Elke Bierbeekse inwoner die vanaf dan 80 jaar wordt, krijgt vrijblijvend een uitnodiging voor een huisbezoek.

Met het project ‘80 is prachtig’ wil de sociale dienst van OCMW Bierbeek de 80-jarigen beter leren kennen. Waar mogelijk en gewenst kunnen we hen de nodige informatie geven en eventueel de gepaste hulpverlening aanbieden: extra huisbezoeken, het organiseren van thuiszorg, informatie geven omtrent bepaalden rechten,…

We hopen hiermee de 80-plussers van dienst te zijn en hen te helpen zo lang en zo goed mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Bijkomend willen we pro-actief de sociale armoede en vereenzaming proberen te voorkomen.