80 is prachtig

Op 1 januari 2018 startte het OCMW Bierbeek met een project onder de naam ‘80 is prachtig’. Elke Bierbeekse inwoner die vanaf dan 80 jaar wordt, krijgt vrijblijvend een uitnodiging waarbij de maatschappelijker werker de vraag stelt om op huisbezoek te komen in de maand waarin de 80-jarige verjaart.

Met het project ‘80 is prachtig’ wil de sociale dienst van OCMW Bierbeek de 80-jarigen beter leren kennen en indien mogelijk en gewenst hen de gepaste hulpverlening en informatie aanbieden. Deze hulpverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit extra huisbezoeken, het organiseren van thuiszorg, informatie geven omtrent bepaalden rechten,…

Het project kent twee hoofddoelen namelijk, enerzijds de 80-jarige zo lang en zo goed mogelijk in zijn/haar vertrouwde woonomgeving laten wonen en anderzijds de sociale armoede op het platteland tegengaan.