Vredeslicht

In 1986 was er in Oostenrijk een actie rond Kerstmis ten voordele van kinderen met een beperking. Deze actie, Licht ins Dunkel, van de Oostenrijkse televisieomroep ÖRF was de aanleiding voor de actie Vredeslicht. In dat jaar vertrok de directeur van de ÖRF samen met 14-jarigen met een beperking naar Israël. In de geboortegrot in Bethlehem ontstaken ze het vredeslicht aan de vredesvlam. Per vliegtuig ging het licht naar Linz om van daar verspreid te worden door groepen die zich spontaan hadden aangemeld. De actie Vredeslicht was geboren.

Sindsdien wordt het vredeslicht jaarlijks in Bethlehem ontstoken door een kind, naar Oostenrijk (Linz) gebracht en daarna (vanaf de derde zondag van de Advent) verspreid over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 30 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Vooral in Oostenrijk en Duitsland is het Vredeslicht erg bekend. In Duitsland zijn het de scouts die het vredeslicht in Linz gaan ophalen en over heel Duitsland verspreiden.

De jongste jaren komt het vredeslicht ook naar Vlaanderen. In meerdere steden/gemeenten wordt het vredeslicht onthaald en verspreid, o.a. in Bierbeek. 

Het vredeslicht wil een teken van hoop en verbondenheid zijn dat men uitdraagt naar andere mensen. Met het vredeslicht willen we warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen doorgeven. Het vredeslicht staat open voor elke religie, politieke of filosofische strekking die de mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt.