Archeologie

Vlaanderen en ook Bierbeek, heeft een rijk cultureel verleden. Archeologen reconstrueren en interpreteren het verleden aan de hand van het bodemarchief, maar eveneens aan de hand van de nog aanwezige constructies.

Bij elke ingreep in de bodem of aan een historisch gebouw waarbij mogelijk verstoringen kunnen optreden, is een (archeologisch) onderzoek verplicht door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit gaat bijvoorbeeld van een verkavelingsaanvraag, over een stedenbouwkundige vergunning tot grondverzetswerken.

In Bierbeek proberen we de resultaten van dergelijke onderzoeken ook steeds te interpreteren naar hoe er vroeger werd geleefd in Bierbeek. De rapportering hierover proberen we steeds te ontsluiten voor het brede publiek.

Voor alle archeologische thema's kunnen we rekenen op de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Portiva.

Of ben je op zoek naar ...