Subsidies mondiale solidariteit

De gemeente Bierbeek geeft al jaren steun aan sensibiliserende acties en projecten voor internationale samenwerking. Maar de wereld evolueert voortdurend: nieuwe thema’s komen in de actualiteit en vragen onze aandacht, samenwerkingsverbanden ontstaan, een nieuw globaal kader van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de 17 SDG’s) werd uitgewerkt door de Verenigde Naties.

Om hierop te kunnen inspelen, en om de impact van onze internationale solidariteit in noord én zuid te verhogen, werkte de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) samen met de dienst internationale samenwerking een nieuw subsidiereglement uit.

Draagvlak verbreden

Met dit nieuw reglement willen we inwoners, scholen, 4de pijlerorganisaties, en ngo’s met een lokale werking stimuleren om het draagvlak in Bierbeek voor hun initiatieven te versterken en om bewuster bij te dragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wereldwijd. Enkele nieuwigheden in het reglement: je initiatief of project moet duidelijk bijdragen tot de realisatie van de SDG’s, je kan een bonus krijgen wanneer je project een breed publiek bereikt in Bierbeek of wanneer je samenwerkt met één of meer organisaties, en je kan een extra bonus krijgen wanneer je initiatief speciale aandacht besteedt aan duurzaamheid, bv. wat betreft afvalbeheer of gebruik van lokale en fairtradeproducten.

Aanvraag indienen vóór eind januari

Je kan een subsidieaanvraag doen binnen vier categorieën:

  • sensibiliserende initiatieven in het noorden,
  • projecten in het zuiden,
  • projecten ter ondersteuning van mensen op de vlucht,
  • individuele engagementen in het zuiden.

Opgelet: ook nieuw is dat je je aanvraag vanaf nu moet indienen vóór eind januari voor het lopende werkjaar.

De aanvraagformulieren hieronder zijn in word invulbaar. Vul ze je liever online in, klik dan op een van de onderstaande formulieren (e-loket).