Noord-Zuidgemeente

De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS)

In Bierbeek zijn tal van mensen en verenigingen actief betrokken bij het Zuiden. Zij zetten zich in om structureel onrecht in de wereld aan te pakken en zijn de eerste partners voor het gemeentelijk beleid voor internationale samenwerking. De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) is de spreekbuis van deze mensen en organisaties in onze gemeente, we ondersteunen deze organisaties en organiseren ook af en toe samen met hen een activiteit.
De GRIS vergadert 3 à 4 x per jaar en zorgt ook voor bekendmaking via de gemeentelijke infokanalen. 
Ben je geïnteresseerd om op de hoogte te blijven? Meer info bij de noordzuidambtenaar - 016 46 87 86 - noordzuid@bierbeek.be.

Subsidies internationale samenwerking

Bierbeek probeert jaarlijks 0,7 % van het budget uit te geven aan internationale samenwerking. Op basis van een advies van de GRIS beslist het gemeentebestuur over de verdeling van deze subsidies. 

Vanaf 2021 is er een nieuw subsidiereglement dat extra stimulansen wil geven aan de verbreding van het draagvlak van de werking en het bewuster bijdragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Je vindt alle info over de subsidies op een apart tabblad of hieronder. Goed om weten: je moet je aanvraag steeds indienen vóór je activiteit, voor projecten in het Zuiden zelfs vóór 31 januari van het lopend werkjaar.

Noodhulp

Noodhulp is belangrijk en nodig om het hoofd te bieden aan crisissituaties, zoals een aardbeving, tsunami, overstroming of in oorlogssituaties. Het is per definitie hulp op korte termijn en biedt hulpbehoevenden voeding, noodopvang of kleding. Structurele hulp daarentegen wil oplossingen bieden op lange termijn. Beide soorten hulp kunnen niet zonder elkaar. Een aantal organisaties zoals Caritas, Vredeseilanden, Oxfam, ... werkt dan ook in de beide soorten hulpverlening.

Actief voor het Zuiden

In Bierbeek zijn enkele solidariteitsgroepen actief. Er is een grote diversiteit. Vooreerst zijn er de grote NGO's die fondsen ter beschikking stellen voor structurele programma's in het Zuiden. Daarnaast zijn er de kleinschalige initiatieven, meestal niet gebonden met een NGO, die men tegenwoordig de '4de pijlerinitiatieven' noemt.

Hieronder vind je de plaatselijke contactpersonen en een link naar de betrokken organisatie:

Vierde pijler-initiatieven in Bierbeek 

Het gaat hier om kleinschalige initiatieven van een of meer inwoners uit Bierbeek.
Zij worden momenteel de '4de pijler'-initiatieven genoemd. Meer info over deze initiatieven op de bladzijde 'vierdepijlerinitiatieven'.

  • Werkgroep Liggo Naftora (Senegal)
  • Vrienden van Jambiani Zanzibar (Tanzania)
  • Werkgroep Lubumbashi St-Kamillus (RDCongo)
  • Verbroederingscomité Bierbeek - Oña (Ecuador)
  • Stichting Hubi & Vinciane (Benin)
  • Guali vzw (Dominicaanse republiek - Haïti)
  • Bollé Bollé vzw (Tanzania)
  • Guatabelga (Guatemala)

Algemene info hierover op www.4depijler.be

Komt je geld goed terecht?

De laatste jaren is er nogal wat stemmingmakerij over de besteding van subsidies in de landen van het Zuiden. Men beweert dat er te weinig concrete samenwerking zou zijn, er zou geld 'aan de vingers' blijven plakken, enz. Nochtans hebben de meeste NGO's een open boekhouding, die streng gecontroleerd wordt. Wie kritisch geïnteresseerd is in de werking en de boekhouding van de NGO's, surft naar www.ngo-openboek.be