Kinderopvang in Bierbeek

Huis van het Kind Bierbeek

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die op ons grondgebied werken aan de opvang en de opvoeding van het kind. Het Huis van het Kind wil ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak.

In Bierbeek is dat geen fysiek huis, maar een samenwerkingsverband. Ouders kunnen er terecht met vragen rond kinderopvang en met opvoedingsvragen. De coördinator zal samen met de ouders (of andere opvoeders) nadenken over een oplossing of hen doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie. Je kan hen bereiken op 0473 73 15 01 of huisvanhetkind.bierbeek@samenferm.be. Meer info op uwhuisvanhetkind.be/bierbeek

Lokaal loket kinderopvang

Ben je op zoek naar opvang voor je (kleine) kinderen? 

In samenwerking met Interleuven investeert de gemeente Bierbeek in de uitbouw van een digitaal loket voor kinderopvang. De gemeente doet dit om de zoektocht naar kinderopvang voor ouders te vergemakkelijken. Meer info op www.kinderopvanginmijnbuurt.be.

Binnen de gemeente zijn er aanspreekpunten voor vragen in verband met het loket kinderopvang:

Op zoek naar kinderopvang? Interesse om onthaalouder te worden?

Voor en na school

  • Buitenschoolse opvang van Ferm Kinderopvang – Tiensesteenweg 82, Korbeek-Lo - 016 46 35 87 - 070 24 60 41 – www.samenferm.bebko.korbeeklo@samenferm.be . Initiatief voor buitenschoolse opvang voor 38 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud.

  • In alle Bierbeekse scholen is er ook voor- en naschoolse opvang.

Schoolvakanties

Ook tijdens de schoolvakanties zijn er diverse mogelijkheden. Ontdek ze op www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek

Belastingaftrek 

De kosten voor kinderopvang bij een door Kind en Gezin erkende dienst kunnen ingebracht worden bij de belastingaangifte. Dit geldt niet alleen voor de opvang van kleine kinderen (0-3 jaar) maar ook voor kosten voor vakantieactiviteiten tot 12 jaar. Het maximaal aftrekbaar bedrag is 11,20 euro per dag per kind. Meer info op www.minfin.fgov.be