Kinderopvang in Bierbeek

Bekijk de kinderopvangen op het stratenplan

Huis van het Kind Bierbeek

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die op ons grondgebied werken aan de opvang en de opvoeding van het kind. Het Huis van het Kind wil ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak.

In Bierbeek is dat geen fysiek huis, maar een samenwerkingsverband. Ouders kunnen er terecht met vragen rond kinderopvang en met opvoedingsvragen. De coördinator, Iris Van Dam, zal samen met de ouders (of andere opvoeders) nadenken over een oplossing of hen doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie. Je kan Iris bereiken op 0473 83 96 85 - huisvanhetkind.bierbeek@samenferm.be.

Je vindt meer info op uwhuisvanhetkind.be/bierbeek

Kinderopvang te Bierbeek: LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

Ben je op zoek naar opvang voor je (kleine) kinderen? 

In samenwerking met Interleuven investeert de gemeente Bierbeek in de uitbouw van een digitaal loket voor kinderopvang. De gemeente doet dit om de zoektocht naar kinderopvang voor ouders te vergemakkelijken. Meer info op www.kinderopvanginmijnbuurt.be of in de link rechtsonder

Binnen de gemeente zijn er aanspreekpunten voor vragen in verband met het loket kinderopvang:

Volgende diensten en onthaalgezinnen

  • Op zoek naar kinderopvang? Interesse om onthaalouder te worden?
    Dienst Opvanggezinnen van Ferm Kinderopvang – www.samenferm.be - infolijn 070 24 60 41 (alle werkdagen van 9 u tot 14 u) - adres: O.L.V.Broedersstraat 6 bus 2, 3300 Tienen
  • De Pagaddertjes - Velpestraat 2 - 3360 Opvelp - tel: 016 46 38 16 – www.depagaddertjes.be - kristelpaga@hotmail.com. Kinderdagverblijf voor 50 kinderen van 0 tot 3 jaar.

  • KDV Ollekebolleke - Opvelpsestraat 24 - 3360 Bierbeek - tel: 0495 81 68 30 –http://www.ollekebolleke-bierbeek.be/– info@ollekebolleke-bierbeek.be. Kinderdagverblijf voor 33 kinderen van 0 tot 3 jaar

  • De Sterrekes vzw - coördinatie van flexibele en occasionele opvang voor zorggebieden Diest, Herk de Stad en De Drie Beken (Bierbeek, Holsbeek en Lubbeek) - tel: 0486 22 90 81 - desterrekesmandaten@hotmail.com


Kinderopvang voor- en naschools

  • Buitenschoolse opvang van Ferm Kinderopvang – Tiensesteenweg 82 – 3360 Korbeek-Lo - tel: 016 46 35 87 - 070 24 60 41 – www.samenferm.bebko.korbeeklo@samenferm.be . Initiatief voor buitenschoolse opvang voor 38 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud.

  • In alle Bierbeekse scholen is er ook voor- en naschoolse opvang.


Belastingaftrek voor kinderopvang?
De kosten voor kinderopvang bij een door Kind en Gezin erkende dienst kunnen ingebracht worden bij de belastingaangifte. Dit geldt niet alleen voor de opvang van kleine kinderen (0-3 jaar) maar ook voor kosten voor vakantieactiviteiten tot 12 jaar. Het maximaal aftrekbaar bedrag is € 11,20 per dag per kind. Meer info op www.minfin.fgov.be

Kinderopvang tijdens de schoolvakanties

Ook tijdens de schoolvakanties zijn er diverse mogelijkheden. Ontdek ze op het tabblad 'vakantie in Bierbeek' hieronder.