Een woning huren, sociaal lenen en Woonmaatschappij Dijledal

Een huis huren?

Bierbeek telt 17% huurwoningen of -appartementen. Deze worden voornamelijk door privéeigenaars aangeboden. 

Voor de aanvraag voor een sociale woning kan je contact opnemen met Woonmaatschappij Dijledal - Vaartkom 1B Leuven - 016 25 24 15 – info@dijledal.be

Meldpunt huren

Ervaar jij een vorm van discriminatie bij de zoektocht naar een woning? Woon je in een huurwoning waarbij de woningkwaliteit de wensen overlaat? Ontbreekt er isolatie en heb je hiervoor een hoge energiefactuur? Deze, maar ook andere oorzaken, kunnen leiden tot problematische situaties.

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar deze keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische afstamming.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

 • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
 • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom)
 • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
 • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten)
 • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.

Wil je graag een melding doen over een problematische situatie? Zorg dan dat je voldoende bewijzen verzamelt, zoals duidelijke e-mails, foto’s, getuigenissen,…
Je kan contact opnemen met het WoonEnergieloket via https://www.bierbeek.be/WoonEnergieloket voor begeleiding en antwoord op jouw vragen.
Het WoonEnergieloket kan ervoor zorgen dat je klacht ingediend wordt bij het Vlaams Mensenrechteninstituut, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Lenen

Je kan voor een hypothecair krediet terecht bij je bank of bij een aantal organisaties die goedkope leningen aanbieden:

 • Sociale bouw- en kredietmaatschappij voor het arrondissement Leuven
  Bremveldstraat 1 Herent - 016 30 98 01 – info@sbk.be.
 • Vlaams Woningfonds - de Meeussquare 26 /27 Brussel - 0800 16 287 – www.vlaamswoningfonds.be
  Het Vlaams Woningfonds heeft een zitdag te Leuven elke woensdagnamiddag 14 - 16 uur en elke vrijdagvoormiddag 9 - 12 uur.
 • Meer informatie over sociale woningen kan u ook vinden op www.vmsw.be - de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Noodopvangwoning De Vlonder

Het OCMW stelt in het kader van zijn dienstverlening een noodopvangwoning tijdelijk ter beschikking van personen met een dringend woonprobleem. Meer informatie hiernaast bij het OCMW - 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be.