Noodwoning 'De Vlonder'

Het OCMW heeft in de Keizerstraat een noodopvangwoning ter beschikking voor personen met een dringend woonprobleem. De noodopvangwoning 'De Vlonder' bestaat uit 4 wooneenheden, waarvan één appartement is ingericht als LOI (lokaal opvang initiatief) voor asielzoekers.

Indien u zich bevindt in een noodsituatie, dan kan u bij het OCMW voor een korte periode in de een doorgangswoning verblijven. 

U kan terecht in een doorgangswoning als u geen woning meer heeft:

  • omdat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is,
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving,
  • omwille van familiale conflicten
  • omwille van een ramp zoals een brand, een ontploffing of een overstroming,
  • omdat u dakloos bent
  • ...

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing. Tijdens uw verblijf wordt u begeleid door een maatschappelijk werker die samen met u zoekt naar een duurzame oplossing. 

Voorwaarden

  • De dienstverlening wordt toegekend voor de termijn die noodzakelijk is om een andere woning te vinden en te betrekken. Deze termijn bedraagt maximaal 3 maanden vanaf de 1ste dag van de volgende maand en kan maximaal maandelijks verlengd worden met 3 x 1 maand. 

  • De bewoner betaalt, afhankelijk van de gezinssamenstelling, een dagprijs waar diensten en lasten inbegrepen zijn.