Heilig Kruiskerk Korbeek-Lo

Op de plaats van de huidige kerk stond reeds in 1107 een kerkgebouw, dat toebehoorde tot de abdij van Sint-Truiden. Sinds 1481 ging de eigendom over naar de Abdij van Park Heverlee. Er zijn nergens afbeeldingen van bewaard gebleven.

In 1687 werd het koor van de kerk geheel vernieuwd in eenvoudige barokstijl. Opvallend zijn de witte stenen banden in de baksteen muur. In 1715 werd het kerkschip vernieuwd in rococostijl en in 1852 werd de toren gebouwd volgens plannen van architect Alexander van Arenbergh.

Het meubilair omvat enkele laatgotische gepolychromeerde beelden van Sint-Job en de Heilige Catharina, een kansel met renaissancemotiven (1600), het barokke hoofdaltaar en een Louis XV-orgeldoksaal, dat geklasseerd is.

Op de begraafplaats rond de kerk staat de Kapel van O.L.Vrouw van Sieckeliede.

Verderop in de Pastoriestraat staat de opvallende pastorie van Korbeek-Lo, ook een beschermd monument. Zij is in Benedictijnerstijl opgetrokken rond de jaren 1750 en ligt in een deels ommuurde rustieke tuin.

Ligging : Bierbeekstraat z/n (hoek met Pastoriestraat) in Korbeek-Lo

Contact: de kerk is niet open. Je kan voor een bezoek contact opnemen met het parochiesecretariaat - 016 46 01 85 - secretariaat@pzbierbeek.be

Monument:  erkenning 1/12/1999 (kerk en kerkhofmuur) ; 23/1/1981 (orgel)

Bereikbaarheid + parking + toegankelijkheid

  • met de fiets: fietsknooppunt 86
  • openbaar vervoer: bus 7 en 9 halte Korbeek-Lo centrum en bus 8 en 380 halte op Tiensesteenweg
  • met de wagen: N 3 Leuven-Tienen, in Korbeek-Lo, 250 m richting Bierbeek volgen
  • parking aan de overkant van de Bierbeekstraat
  • toegankelijk voor rolstoelen via zijingang

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41565

Werkgroep Walter, Twaalf parochies in de kijker; 125 jaar dekenaat Bierbeek – hulde aan de zalige Walter van Bierbeek, uitgave Parochieraad 1998 (uit te lenen in de bibliotheek)