Gezondheidspromotie

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.

Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven (ViGez), de Logo’s (lokale gezondheidsorganisaties) en gemeenten. Het biedt een houvast om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te bouwen.

Inwoners sensibiliseren over gezondheid is een goed begin, maar een gezondheidsbeleid draait om meer dan dat. Gezonde Gemeente reikt je naast informeren en sensibiliseren nog drie andere strategieën aan, namelijk omgevingsinterventies, afspraken en regelgeving en zorg en begeleiding. Daarnaast is het cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan zeven succesfactoren om je gezondheidsbeleid te doen slagen.

Er zijn verschillende gezondheidsdoelstellingen bepaald, vaak naar verschillende doelgroepen toe. Je vindt alle informatie op www.gezondegemeente.be.