Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, hebt u recht op dringende medische hulp indien u dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voor wie?

Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België.

Voorwaarden

  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
  • Je verblijft in Bierbeek
  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

U komt langs bij de sociale dienst tijdens de permanentie-uren.

  • De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek naar uw verblijfstatuut en financiële situatie.
  • Je dossier wordt besproken op het Vast Bureau, waar een beslissing wordt genomen over de ten laste name van je dringende medische kosten.
  • Na die beslissing kan je dringende medische hulp krijgen en zal je een medische kaart als betalingsverbintenis krijgen. Je dient steeds een attest van Dringende Medische Hulp door de huisarts te laten invullen.

Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig hebt, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest 'Dringende Medische Hulp' opmaken. Nadien zal het OCMW een onderzoek doen naar effectieve behoeftigheid.