Wilsbeschikkingen

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Begrafenis of crematie, schenken aan de wetenschap of orgaandonatie. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de Dienst Burgerzaken. 

Deze wilsbeschikking staat los van de zaken die je al bij leven kan beslissen:

  • De negatieve wilsbeschikking: elke patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kan hij of zij bepalen wat men niet meer wil ondergaan, wanneer men dit zelf niet meer kan vertellen (bijv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept. De inhoud ervan is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moeten hier rekening mee houden.
  • De wilsverklaring inzake euthanasie: je kan vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.