Verkoop of langdurige verhuur

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper. 

Voor deze stedenbouwkundige inlichtingen kan je terecht bij de dienst Stedenbouw. Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 60 euro per kadastraal perceel.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar stedenbouw@bierbeek.be  met vermelding van geldige kadastrale gegevens en een adres.