Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

Afhankelijk van de problematiek kan de huurder doorverwezen worden naar de sociale dienst van OCMW Bierbeek of naar de huurdersbond en/of kan hij/zij geadviseerd worden beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot uithuiszetting.

Voor wie?

  • Je zit in situatie waarbij er sprake is van een dreigende uithuiszetting.
  • Personen die verblijven op het grondgebied van de gemeente Bierbeek

Procedure

  • Het Vredegerecht brengt het OCMW op de hoogte van het verzoek tot uithuiszetting.
  • Het OCMW contacteert u schriftelijk om te bemiddelen.

Wanneer je een brief van het OCMW ontvangt neem je best zo snel mogelijk contact op met de sociale dienst. De maatschappelijk werker zal samen met jou bekijken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • het huurcontract
  • eventueel het vonnis van het vredegerecht
  • een overzicht van je inkomsten