Subsidies verenigingen

Hier vind je alle reglementen en documenten om als vereniging enerzijds erkend te worden en anderzijds ook subsidies te krijgen.

Voor jeugdverenigingen

  • Zijn er verschillende subsidiemogelijkheden (van werkingssubsidies tot subsidies voor onderhoud van lokalen) voor erkende jeugdverenigingen. Het reglement vind je hieronder als bijlage 1

Voor sportverenigingen 

  • Erkenning aanvragen als Bierbeekse sportvereniging? Het betreffende reglement vind je hieronder als bijlage 2.1 en het aanvraagformulier als bijlage 2.2
  • Als sportvereniging werkingssubsidies aanvragen? Het reglement voor kwalitatieve sportverenigingen vind je als bijlage 2.3 en het reglement kwalitatieve jeugdsportbegeleiding als bijlage 2.4.De aanvraagformulieren hiervoor krijg je automatisch toegestuurd eens erkenning als sportvereniging in orde is.

Voor sociaal-culturele verenigingen

  • Erkende sociaal culturele verenigingen kunnen aanspraak maken op werkings -en projectsubsidies. De voorwaarden, zowel voor erkenning als voor subsidiëring staan in het subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen, bijlage 3.1.
  • Om erkend te worden ams sociaal-culturele vereniging, vul het aanvraagformulier tot erkenning in, hieronder te vinden als bijlage 3.2.
  • De werkingssubsidies voor sociaal-culturele verenigingen worden jaarlijks toegekend op basis van de werking van het vorige jaar. De aanvragen dien je jaarlijks in voor 15 januari, de aanvraagformulieren hiervoor krijg je automatisch toegestuurd eens de erkenning in orde is.
  • Voor uitzonderlijke activiteiten kunnen verenigingen ook een projectsubsidie krijgen. Aanvragen kan via het betreffende formulier, bijlage 3.3