Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

De gemeente Bierbeek ondersteunt buren die dingen samen ondernemen. 

Aanvraag 

Als je een buurtfeest organiseert op de openbare weg en/of versterkte muziek speelt, dien je een aanvrag te doen aan het college. Dit kan eenvoudig via het evenementenformulier. Met ditzelfde formulier kan tegelijkertijd ook subsidies aanvragen (cf. punt 2), materiaal van de uitleendienst, infoportieken... aanvragen.

Subsidies

De gemeente geeft een subsidie voor buurtfeesten en andere evenementen. Voor een kleinschalig straatfeest krijg je 100 euro, voor een grotere buurt krijg je 250 euro.

Hieronder vind je het reglement, de brochure en het aanvraagformulier (of gebruik het evenementenformulier)

  • De aanvraag moet ten minste 1 maand voor de activiteit bij ons toekomen.

  • Het formulier moet ingediend en ondertekend worden door 2 personen die geen deel uitmaken van het zelfde gezin. 

Evenementenreglement

Opgelet ook voor een buurtfeest geldt het zonaal zonaal evenementenreglement.

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.