Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

Voor wie?

Sommige inwoners van Bierbeek kunnen een sociale correctie op de DifTarrekening krijgen. Het gaat om volgende categorieën:

1. Inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden: inwoners met urinaire incontinentie, blijvende of tijdelijke stomapatiënten, nierdialyse- en peritoneale dialysepatiënten of patiënten met andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie met zich meebrengen. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 52 per jaar. De toelage wordt aangevraagd via het daarvoor bedoeld aanvraagformulier en vergezeld van een medisch attest van de behandelende geneesheer. Patiënten met een permanente aandoening dienen hun aanvraag met medisch attest jaarlijks te vernieuwen. Voor patiënten met een tijdelijke aandoening moet op het attest de behandelingsduur vermeld worden. Enkel aandoeningen met een behandelingsduur langer dan drie maanden komen in aanmerking. De aanvraag dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur vóór 31 december van het aanvraagjaar.

2. Gezinnen met jonge kinderen: gezinnen, pleeggezinnen en adoptiegezinnen met kinderen onder de drie jaar. Deze toelage wordt automatisch verleend op basis van de gegevens uit het bevolkingsregister tussen 1 januari en 31 december van het aanvraagjaar. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van:
- € 26 per jaar per kind van 0 tot 2 jaar,
- € 13 per jaar per kind van 2 tot 3 jaar.

3. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming zoals meegedeeld wordt door de Kruispuntbank. Deze toelage wordt automatisch verleend op basis van de gegevens die jaarlijks worden voorgelegd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 26 per jaar.

4. Personen in budgetbeheer bij het OCMW van Bierbeek. Deze toelage wordt automatisch verleend op basis van de gegevens die jaarlijks worden voorgelegd door het OCMW. Enkel personen die minstens zes maanden ononderbroken in budgetbeheer zijn bij het OCMW komen in aanmerking. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 26 per jaar.