Samenhuizen

In het beleidsplan 2014-2019 besteedt Bierbeek aandacht aan de problematiek van “betaalbaar wonen”. De toenemende schaarste aan bouwgrond en woningen zet al jaren onze huizenmarkt onder druk en doet de prijzen stijgen. Ondertussen wijzigt de samenstelling van onze gezinnen ingrijpend. Er is een toenemend aantal singles, senioren en éénoudergezinnen.
Ongeveer 2.100 van de 3.600 Bierbeekse gezinnen telt slechts één of twee personen! Cohousing biedt daartoe een mogelijke oplossing.

Compacter wonen

De vraag naar compactere en betaalbare woningen wordt met de jaren dan ook groter.
Ook het milieubewustzijn neemt toe en we voelen de nood om onze schaarser wordende open ruimte te vrijwaren. Meer en meer ouderen voelen zich eenzaam in hun vaak te grote huis. En jongeren kunnen (of willen!) zich de typisch Vlaamse vrijstaande woning niet meer veroorloven. Kortom, velen voelen een andere, nieuwe woonbehoefte.
Woningdeel-projecten die inspelen op maatschappelijke problemen en trends als vereenzaming, vergrijzing, gezinsverdunning, verloedering van (ongebruikt of onderbenut) patrimonium,… kunnen misschien een antwoord bieden. 

Provincie geeft stimulansen

Onderzoek uit binnen- en buitenland toont aan dat er een enorm potentieel is voor één of andere vorm van “samenhuizen” maar vandaag botsen we in Vlaanderen nog vaak op de grenzen van wet- en regelgeving (Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Sociale Zekerheid,…).
Onze provincie wil als eerste regio graag het woningdelen ondersteunen en een adviserende én stimulerende rol spelen.
Bierbeek, met z’n grote woningen en hoeves wil hier op gemeentelijk niveau graag aan meewerken. Kandidaten kunnen zich voor meer info wenden tot onze dienst 'omgeving'.