Reglement vaststelling inschrijvingsvoorwaarden en toewijzing app Pastoriestraat