Protocollen privacyveiligheid

Samenwerkingsprotocollen:

  • Aanvraag van gegevens bij de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de sociale correctie bij toepassing van het contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd - dienstjaar 2020
    Link naar beslissing GR20200305.uittreksel 5
  • Aanvraag van gegevens bij de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de sociale correctie bij toepassing van het contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd - dienstjaar 2020 – goedkeuring overeenkomst 
    Link naar beslissing GR20200305.uittreksel 5GR20200903.uittreksel 12
  • Kind&Gezin (Agentschap Opgroeien) geeft persoonsgegevens door aan de gemeentelijke sociale dienst in kader van gezinsbegeleiding. 
    De beslissing vind je hier.