Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Vanaf 23 september tot 4 oktober staat de mammobiel in Bierbeek klaar voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Alle vrouwen in de doelgroep krijgen een persoonlijke uitnodigingsbrief in de bus.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek kan op 2 manieren:

  • Met de uitnodigingsbrief die je thuis ontvangt in september.
  • Met een voorschrift van je huisarts.

Je ontvangt een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) als je de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet uitvoeren. De uitnodiging geldt als voorschrift en stelt je meteen een dag en uur voor een afspraak in de mammobiel voor. Als dit niet lukt, kan je die afspraak altijd wijzigen.

Het onderzoek is veilig, snel en volledig gratis als je bij een ziekenfonds aangesloten bent. Je betaalt ook geen remgeld.

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de 2 jaar, zonder kosten, deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het Bevolkingsonderzoek kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog zo klein zijn dat u er zelf niets van merkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

Voorwaarden

U kunt deelnemen vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 wordt.

Procedure

Er zijn 2 manieren om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker:

  • U brengt het ter sprake tijdens het eerstvolgende contact met uw arts (huisarts, gynaecoloog of andere). Uw arts schrijft dan een screeningsmammografie voor. Neem contact op met een erkende mammografische eenheid om de mammografie te laten uitvoeren.
  • Of u gaat in op de uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. De uitnodigingsbrief krijgt u thuis toegestuurd als u de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen.
    In de brief staat meteen een datum, tijdstip en plaats voor een afspraak, die u uiteraard nog kunt wijzigen. Er zijn ongeveer 170 mammografische eenheden in Vlaanderen, waaronder enkele mammobielen (rijdende onderzoekscentra). Neem contact op met het Centrum voor Kankeropsporing via het gratis nummer 0800 60 160, als u de voorgestelde afspraak wilt wijzigen.

Bedrag

Gratis voor de doelgroep, op voorwaarde dat u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds.

Regelgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).