Inschrijven sociale woning

OCMW Bierbeek heeft zelf geen sociale woningen in haar patrimonium. 

Wil je je graag inschrijven voor een sociale woning? Dan kan je hiervoor contact opnemen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. Voor regio Leuven zijn dat de volgende:

 

Heb jij of jouw gezin een laag inkomen, sta je al 4 jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning én huur je momenteel een private huurwoning met een huurcontract met een maximum huurprijs van 600 euro, plus 75 euro per persoon ten laste? Misschien komt u dan in aanmerking voor een maandelijkse huurpremie.

Ondervind je moeilijkheden met het invullen van de gevraagde documenten, neem dan contact op met de sociale dienst.