Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op genezing gerichte behandeling (curatieve therapie). Palliatieve zorg is dan de zorg voor de 'hele' mens. Ze is gericht op het onder controle krijgen en houden van pijn en andere ongemakken. Ze heeft even goed aandacht voor wat ongeneeslijk ziek zijn ook psychologisch teweeg brengt of sociaal, binnen gezin en directe omgeving. Er is ook aandacht voor spirituele vragen, vragen rond de zin van leven en sterven. 

Het doel van palliatieve zorg is dus niet meer om de patiënt te genezen, dat kan niet meer. Het doel is wel om de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van het leven.

Je sterft zoals jij het wil

Palliatieve zorg is bij uitstek een gedeelde zorg. Dat betekent dat alle hulpverleners en de familie samen werken rond de patiënt: specialist, huisarts, verpleegkundige, zorgkundige, kinesitherapeut, maatschappelijk werker, gezinszorger, diëtist, spirituele begeleider, vrijwilliger,...

Gelukkig is lang niet elk van deze hulpverleners in elke situatie aanwezig of noodzakelijk. Het zorgteam is niet groter dan nodig. Wie betrokken is, heeft wel een eigen specifieke rol en werkt samen met de andere hulpverleners aan een kwaliteitsvolle zorg.

Meer algemene info over palliatieve zorg op www.palliatief.be

In het arrondissement Leuven kan je een afspraak maken met PANAL (palliatief netwerk arr. Leuven) - 016 23 91 01 - vragen@panal.be