Nationaal Park Brabantse Wouden

Binnen het project Brabantse Wouden willen we de grote boscomplexen Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos ecologisch, recreatief en landschappelijk verbinden via valleigebieden en agrarische landschappen.Op die manier zou deze regio kans maken op het statuut van Nationaal Park.

Dat is interessant voor recreatieve en toeristische doeleinden en het aantrekken van financiële middelen.

De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 mei 2023. Met deze samenwerkingsovereenkomst engageert de gemeente zich samen met 12 andere gemeenten en de kernpartners zoals de provincie, het Agentschap Natuur & Bos en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, om een plan op te stellen voor de oprichting van een Nationaal Park.

De gemeenteraad vraagt specifieke aandacht voor de bezorgdheden die de landbouwraad, de gemeentelijke erfgoedraad en de milieuraad formuleerden.

Lees het persbericht: Provincie Vlaams-Brabant en groot aantal partners dienen kandidatuur Nationaal Park Brabantse Wouden in.