Milieubeleid

Het milieubeleid wordt gemaakt door een samenspel van verschillende actoren:

  • De gemeenteraad en het college plannen het beleid en voeren het uit.
  • De milieu- en groendienst zorgen voor de praktische uitwerking ervan.
  • De milieuadviesraad (MAR) geeft advies en helpt bij de uitvoering van het milieubeleid. De MAR heeft een eigen website, waarop je alle informatie en verslagen vindt: www.milieuraad.be/bierbeek.

Bierbeek heeft in het verleden al diverse milieubeleidsplannen geschreven én uitgevoerd. In 2011 werd een vierde milieubeleidsplan goedgekeurd door de gemeenteraad dat loopt tot 2016.