Meerjarenplan 2020-2025

Op 23 december 2019 keurde de gemeenteraad en de OCMW-raad het meerjarenplan (MJP) 2020-2025 goed. Dit is het belangrijkste beleidsdocument waarin alles beschreven staat wat de gemeente de volgende jaren op vlak van beleid zal ontwikkelen. Het document vind je onderaan deze pagina.

Verder vind je bij wijze van documentatie ook de volgende documenten:

 • het uittreksel van de gemeenteraadsbeslissing voor het gemeentelijk gedeelte (pdf)
 • het uittreksel van de beslissing van de OCMW-raad voor het gedeelte van het OCMW (pdf)
 • het uittreksel van de gemeenteraadsbeslissing over beide gedeelten samen (pdf)
 • bijlage 1: de omgevingsanalyse (pdf)
 • bijlage 2: het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (pdf)
 • bijlage 3: toegestane werkings- en investeringssubsidies (pdf)
 • bijlage 4: samenstelling van de beleidsdomeinen in MJP (pdf)
 • bijlage 5: overzicht verbonden entiteiten (pdf)
 • bijlage 6: personeelsinzet (organogram) (pdf)
 • bijlage 7: overzicht geschatte opbrengst per belastingsoort (pdf)
 • bijlage 8: verslag van de open adviesraden in november 2019 (pdf)
 • bijlage 9: advies van het managementteam budgetwijzing en MJP (pdf)

Even kort wat meer uitleg: hoewel het meerjarenplan over één document gaat, moet het apart goedgekeurd worden door de 2 bestuursorganen (gemeenteraad én OCMW-raad). Vandaar de verschillende notulen. Alle documenten werden openbaar bekend gemaakt (klik hier) op 24 december 2019.