Management gemeente en OCMW

Het management van de gemeentelijke diensten en het OCMW is in handen van de algemeen directeur, Peter Verlinden.

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het OCMW. Hij staat aan het hoofd van alle personeel en rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau van het OCMW en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Onder de leiding van de algemeen directeur staat de financieel directeur, Liesbeth Vanhoof, in voor het opstellen van beleidsrapporten en opvolgingsrapporten, het voeren en afsluiten van de boekhouding van gemeente en OCMW, de financiële analyse en de beleidsadvisering en het thesauriebeheer.

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de financieel directeur en de diensthoofden. De burgemeester volgt de vergadering met raadgevende stem.

Bij afwezigheid van de algemeen directeur en de financieel directeur wordt iemand aangesteld als waarnemend.