Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023 - 2030.

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.


Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan u tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:
– via de gemeente (zie onderaan deze pagina)
via de website van de OVAM
via de website van het Team Omgevingseffecten in de dossierdatabank onder het nr. PL0276.