Het Koebos

Ten Noorden van de Tiensesteenweg, tussen de dorpskernen Lovenjoel en Pellenberg, ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie voorjaarsflora. Het 27 ha grote bos ligt in de lange, smalle vallei van de Molenbeek. De bodem is kalkrijk en mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten.

Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met moerasspirea, pinksterbloem en koekoeksbloem. In de lente kleuren speenkruid en bosanemoon het bos, alsook de salomonszegel, de keverorchis en de breedbladige wespenorchis.

Aan de rand van het bos kan je genieten van prachtige vergezichten van op De Pellenberg. Op de steile heuvelkam van het aangrenzend kasteelpark de Maurissens merk je tussen de bomen de kronkelende vijver van het kasteel op. Het kasteel werd na de vernieling ervan na de Eerste Wereldoorlog helemaal heropgebouwd en maakt deel uit van het ziekenhuis van de KULeuven. In het park staan een aantal dikke kastanjes, monumentale treurbeuken en andere waardevolle bomen.

In het Koebos zijn ook verschillende holle wegen die veel dieper dan de rest van het landschap liggen en een speciaal microklimaatkennen. In de winter zie je honderden maretakken in de kruinen van de bomen hangen. Zij komen voor op populieren, eiken en meidoorn.

Kleurrijke vlinders zoals de koninginnenpage, het oranjetipje en de sleedoornpage vrolijken je op tijdens je wandeltocht. Ook andere dieren voelen zich helemaal thuis in het Koebos: reeën, vossen, wezels, eekhoorns, bosuilen, valken en buizerds zijn er allemaal te vinden. In de educatieve poel krioelt het van het waterleven.

Ligging: Gravenveldstraat of de Vonnebroekstraat (zijstraten Tiensesteenweg)

Bereikbaarheid:

  • met de fiets: vlakbij fietsknooppunt 94
  • openbaar vervoer: bus 380 (Leuven-Tienen) stopt op Tiensesteenweg
  • met de auto: N 3 (Tiensesteenweg) voorbij kruispunt naar Lovenjoel, parkeren kan aan Gravenveldstraat of Vonnebroekstraat in Lovenjoel

Meer info: www.natuurpunt.be/natuurgebied/koebos