Klasuitleen

De bib biedt de mogelijkheid om tijdens de klasuren maandelijks (of met een zelfgekozen periodiciteit) gezamenlijk met de hele klas de bib te bezoeken. Als juf of meester bepaal jeĀ zelf wat en hoeveel de kinderen mogen lenen.
Een paar weken later brengt de klas het geleende terug, en kiezen de leerlingen nieuwe boeken en/of strips.

Interesse? Stuur je voorstel naar klassebib@deborre.be