Kapel van O.L.Vrouw van Sieckeliede

Deze kapel heeft een zeer lange voorgeschiedenis. De oorspronkelijke kapel werd gebouwd rond 1370 en stond aan de oude heerbaan tussen Leuven en Tienen in het gehucht Ziekelingen. Deze plaats ontleent zijn naam aan de leprozenkolonie die daar, buiten de muren van de Stad Leuven, ooit gelegen was.

De kapel, die ruim 12 m op 5 m mat, werd verschillende keren vernield naar aanleiding van de godsdienstoorlogen in de 16de en 17de eeuw. Na de verkoop van de grond in 1713 bleef zij bestaan maar werd na de Franse Revolutie als schuur gebruikt. In 1918 werd met enkele originele stenen een kleine veldkapel heropgebouwd op het kerkhof van de Heilig Kruiskerk van Korbeek-Lo. De laatst herstelling dateert van 1948. In de kapel staat een eenvoudig Mariabeeld met opschrift 'Maria der Sieckeliden bidt voor ons'. 

Het 14de eeuwse O.L.Vrouwbeeldje in gepolychromeerde witte zandsteen werd in 1992 grondig gerestaureerd en wordt in de Heilig Kruiskerk bewaard.

Ligging: kerkhof Heilig Kruiskerk aan de oostmuur zijde Pastoriestraat

Bereikbaarheid:

  • fietsroutenetwerk: vlakbij knooppunt 86
  • bushalte: Korbeek-Lo dorp (bus 7) - Tiensesteenweg (bus 8-380)
  • met de auto: parking Buurthuis in de Bierbeekstraat

Meer info: Valeer WOUTERS, Legendarisch en vroom Hageland, uitg. 1998