Kapel van het Heilig Aanschijn

Aan de Oude Geldenaaksebaan staat het gebedshuis van de Karmelgemeenschap Bierbeek.

Tot 1996 stond hier een boerderij met stallingen. Voorheen stond hier de windmolen Van Autgaerden, die later een mechanische molen uitbaatten in Bierbeek dorp. De molensteen is nog zichtbaar in de voet van de trap naar de kapel.

In 1996 verkocht de toenmalige eigenaar de gebouwen aan de 'Broederschap Maranatha' die de traditionele Tridentijnse ritus aanhingen. Deze oude liturgie werd vastgelegd door paus Pius V (1570) en, hoewel nooit formeel verboden, werd hij na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) in de katholieke kerk vervangen door de 'Novus ordo missae' (d.w.z. misviering in de volkstaal i.p.v. Latijn, priester met gezicht naar de gelovigen, hostie ontvangen op de handpalm, enz).

Omwille van de groter wordende groep gelovigen werd de kapel vergroot in 2005 en 2008 en in 2014 werd de kapel door Mgr. Léonard ingehuldigd als de 'Kapel van het Heilig Aanschijn'. Naast de zondagse misvieringen vonden in de kapel ook al diverse tentoonstellingen plaats rond religieuze voorwerpen.

Ligging: Oude Geldenaaksebaan 2 

Bereikbaarheid + parking + toegankelijkheid

  • fiets: vlakbij knooppunt 89
  • openbaar vervoer: halte Lindenboom (bus 6 en 7)
  • met de auto: via E 40, afrit Haasrode, richting Bierbeek volgen, via Smisstraat naar Oude Geldenaaksebaan; via N 25 Leuven-Tienen, in Korbeek-Lo, richting Bierbeek volgen, afdraaien naar Smisstraat naar Oude Geldenaaksebaan. Je kan parkeren aan de kapel.
  • Toegankelijk voor rolstoelen

Meer info: www.karmelgemeenschap-bierbeek.org.