Juridische hulp

Voor de inwoners van Bierbeek

Voor gratis juridische informatie en advies kan je als Bierbeekse inwoner terecht bij een juriste, verbonden aan het OCMW. Je maakt hiervoor altijd een telefonische afspraak via 016 46 10 74. De juriste kan je helpen bij eenvoudige juridische vragen. 

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

  • Moet ik antwoorden op deze brief?
  • Welke dienst kan mij verder helpen?
  • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
  • Is het de moeite een advocaat te raadplegen of kan ik mezelf verdedigen?
  • Kan ik nog iets ondernemen?

Let op: de gratis eerstelijnsbijstand voorziet geen uitgebreid advies of een grondige behandeling van uw dossier. In dat geval dient u een (pro-deo)advocaat onder de arm te nemen.

Doorverwijzing via de sociale dienst

Ben je in begeleiding bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst, en heb je hulp nodig bij het opstellen van een brief of een akte? Dan kan je bij de jurist terecht. Zij kan je helpen bij het onderzoek en de behandeling van je dossier, maar kan wel niet voor je optreden voor de rechtbank. Op dat moment moet zij je doorverwijzen naar een advocaat.

De jurist kan eventueel ook bemiddelen via telefoon of brief of doorverwijzen en begeleiden naar instellingen of personen zoals de sociale dienst, een notaris, een pro-deoadvocaat of de vakbond.

Juridische bijstand (pro-deoadvocaat)

Als je een beperkt inkomen hebt, kan je een beroep doen op een pro-deoadvocaat. Je hebt recht op een pro-deoadvocaat wanneer je te weinig verdient of onder een bepaalde categorie valt (bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, minderjarig,...).

Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, of verleent hij bijstand, al dan niet in het kader van een procedure voor de rechtbank.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Balie Leuven: www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand.