Jagen en hengelen

De uitgangspunten van de jacht zijn het duurzaam wildbeheer en het voorkomen van schade. Beide aspecten vragen om een doordacht en planmatig wildbeheer. Je kan daarom niet zo maar en overal jagen: de jacht is onderworpen aan strenge regels.

Het gaat om welke wildsoort in welke periode mag bejaagd worden, de jachttrijden die je moet respecteren, enzovoort.

Jachtverlof of jachtvergunning

Elke jager moet een jachtverlof of een jachtvergunning hebben. Vooraf moet een jager ook een jachtexamen afleggen. Hierover lees je meer onder de links hiernaast.

Jachtplan

Jagen mag slechts in bepaalde afgebakende gebieden: je kan deze raadplegen via www.geopunt.be (in het rechtermenu klikt je door op 'kaarten en plaatsen > natuur en milieu > jacht'). Wanneer een bepaald perceel niet in een jachtplan is opgenomen, mag er bijgevolg niet gejaagd worden.

Stel je vast dat jouw eigendom ingekleurd werd als jachtgebied, dan kan je aanvraag doen tot wijziging van het jachtplan bij jacht.vlaamsbrabant@vlaanderen.be.

Visverlof

Hengelen is een mooie liefhebberij maar is ook aan bepaalde regels gebonden. Er zijn tal van openbare wateren waar mag gehengeld worden, maar dit is ook aan termijnen en voorwaarden verbonden. Om te vissen moet je ook beschikken over een visverlof. Meer info in de link hiernaast.