Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Indien je wil dat de gemeente signalisatie plaatst, dient een retributie betaald te worden van € 50/week.

Let ook op voor zwakke weggebruikers: laat voldoende doorgang op het voet- of fietspad.