Inname openbaar domein

Als je bouwt of verbouwt neem je soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet je een toelating aanvragen.

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Indien je wil dat de gemeente signalisatie plaatst, dient een retributie betaald te worden van € 50/week, vanaf de tweede week betaal je € 25. 

Let ook op voor zwakke weggebruikers: laat voldoende doorgang op het voet- of fietspad.