Handelaars: kadoobonnen

De KADOOBON is een bon die wordt uitgegeven door 5 buurgemeentes: Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek en Oud-Heverlee. Deze bon kan online worden gekocht via de webwinkel www.kadoobonnen.be. Klanten die niet graag online kopen kunnen de bonnen in Bierbeek kopen in de borre, in de andere gemeentes zijn ze te koop in de gemeentehuizen.

De ontvanger van de KADOOBON kan deze gebruiken bij verschillende handelaars, verspreid over de 5 gemeentes. Dit geeft de ontvanger een waaier aan mogelijkheden, kort bij huis. Op dit moment is er al een divers aanbod van handelaars: patisserie, catering, elektro, welness, verlichting, bloemen, decoratie, hobby, tuincentrum, fruit, schoenen, dranken, ruitersport, IT, voorstellingen, vorming, chocolade, B &B, drukkerij, dagbladen, restaurant, coaching, beenhouwerij, lingerie, ijs … Dit brede aanbod maakt de kadoobon zo interessant, elke ontvanger vindt zeker wat hij zoekt.

Maar, hoe meer handelaars en zelfstandigen, hoe breder het aanbod en hoe interessanter het is om de bon te kopen. Vandaar stellen wij ook de vraag aan jou als handelaar of zelfstandige om deel te nemen.

DOEL

De deelnemende gemeentes willen met ‘de kadoobon’ in de eerste plaats de lokale handel stimuleren. De koopkracht van de inwoners wordt op deze manier immers binnen de deelnemende gemeentes gehouden! Die extra zuurstof is heel welkom in het sterk veranderende detailhandelslandschap waarin lokale handelskernen onder druk staan.

In een kleine gemeente is de kans op succes van een dergelijk systeem nogal klein. Door de samenwerking van 5 gemeentes vergroten we het gebied waarbinnen de bonnen kunnen worden gebruikt en het aantal potentiële deelnemende handelaars. Het maakt het voor de consument alleen maar verleidelijker om een dergelijke bon te kopen en te schenken.

Naast het handelskernversterkend karakter spelen we met de kadoobon ook in op het veranderende consumentengedrag en de groeiende e- commerce. Handelaars, consumenten en de gemeentebesturen kunnen er wel bij varen.

WAAROM DEELNEMEN ?

 • Als lokale handelaar kan je zo bijdragen aan een systeem dat als enige doelstelling heeft om de lokale handel te ondersteunen.

 • Het ‘bijdragen’ is niet financieel, want er zijn geen kosten verbonden aan het kadoobon-systeem. Het volledige plaatje wordt gefinancierd door de deelnemende gemeentes. De financiering van dit systeem is enkel haalbaar door een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant.
 • Aan het systeem van de Kadoobonnen komt zo goed als geen administratie te pas. Zo moeten de bonnen niet worden binnengebracht of opgestuurd, maar verloopt alles digitaal. Het overzicht van de bij jou gebruikte bons wordt bijgehouden op je account,…

 • De bon is multifunctioneel want elke consument is uniek. Elke consument heeft een ander idee van wat hij met een dergelijke wil doen. De ene zal het gebruiken voor een massage, de andere voor patisserie, bloemen, een radio,… De kadoobon zorgt voor een divers aanbod en daar kan ook jouw zaak een bijdrage toe leveren. Zorg ervoor dat de klanten bij het kiezen van wat ze met de bon gaan doen, ook bij jou terecht kunnen.

 • De verschillende gemeentes zullen de bonnen ook zelf gebruiken, bijvoorbeeld om cadeau te doen aan jubilarissen, maar ook voor andere gelegenheden.

 • Andere gemeentes bewijzen dat een dergelijk systeem heel succesvol kan zijn. In middelgrote gemeenten als Waregem, Bornem of Beveren spreken we toch al snel van een omzet van enkele honderdduizenden euro’s per jaar!

 • Het is de bedoeling dat we de kadoobon breed verspreiden en hiervoor de nodige promotie maken. Promotie voor de kadoobon is ook, gratis promotie voor alle deelnemende handelaars. Waar wacht je nog op?

 • De kadoobon van € 35 is speciaal bedoeld om aan te bieden aan bedrijven. Dit is namelijk het maximaal bedrag dat bedrijven kunnen aanbieden aan hun werknemers voor bijvoorbeeld nieuwjaar, Sinterklaas,…. Op termijn zullen er acties worden ondernomen om de kadoobon op deze manier te promoten naar de bedrijven.

 • Tijdens de eindejaarsperiode, de koopjesperiode in juni en bij andere speciale gelegenheden zullen de 5 gemeentebesturen, liefst samen met de deelnemende handelaars, de kadoobon extra promoten. De lancering op 1 mei is gekozen in functie van de moederdag, communies en lentefeesten, vaderdag ...

HOE WERKT HET?

 • De klanten kunnen via de webwinkel www.kadoobonnen.be of in de borre en de gemeentehuizen van Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek en Oud-Heverlee kadoobons van € 5, € 10, € 20, € 35 en € 50 aankopen. Elk kadoo is 1 jaar geldig.

 • De klanten vinden op de webwinkel een lijst van alle deelnemende handelaars, verspreid over de 5 deelnemende gemeentes. Deze lijst is te consulteren via volgende link: https://webshopbierbeek.recreatex.be/Home

 • De ontvanger van de kadoobon stapt naar één van de handelaars en geeft de kadoobon als betaling.

 • Indien niet het volledige bedrag van de kadoobon wordt opgebruikt staat het de handelaar/zelfstandige vrij om al dan niet terug te geven. Het is in ieder geval niet verplicht. Als hij ervoor kiest om terug te geven op de bon, kan de handelaar vrij beslissen om dit cash of met een waardebon van de eigen handelszaak te doen.

 • De handelaar/zelfstandige moet zo snel mogelijk de kadoobon online ‘afwaarderen’. Hij surft hiervoor naar zijn account op de handelaarswebsite https://cadeaubierbeek.recreatex.be/ waar onmiddellijk het scherm ‘bon afwaarderen’ verschijnt:

Dan moet de barcode, met een eenvoudige barcodescanner of met een smartphone, worden ingescand of moeten de cijfers van de barcode worden ingetoetst.

 • In het softwareprogramma wordt nu aangeduid dat de bon is gebruikt en bij welke handelaar deze is gebruikt.

 • En lijst van al de gebruikte bons per handelaar wordt doorgegeven aan de bank zodat deze de handelaars in kwestie kan terugbetalen. Onder normale omstandigheden staat de waarde van de bon, binnen de 4 weken na afwaardering, op de rekening van de handelaar.

TOCH NOG TWIJFELS?

Waarom nog twijfelen? Instappen in een systeem dat gratis wordt aangeboden om de lokale handelaars te ondersteunen, om mensen te stimuleren lokaal te consumeren.
Een systeem waarbij praktisch geen administratie komt kijken en waarbij je binnen de 4 weken het geld van de gespendeerde bon op je rekening krijgt.
Een systeem waarvoor de nodige promotie zal worden gemaakt, waarbij automatisch ook promotie wordt gemaakt voor de deelnemende handelaars. Met kadoobons die ook door de 5 gemeentebesturen en bedrijven zullen worden gekocht en gegeven.

Indien je toch nog twijfels hebt, hebben wij hierover graag in gesprek met jou. We brengen je met veel plezier een bezoekje. Laat maar iets weten via economie@bierbeek.be
of op het nummer 016 46 87 64. Linda Willems, ambtenaar lokale economie gemeente Bierbeek.

HOE INSCHRIJVEN?

Om in te schrijven volstaat het om het online formulier in te vullen.

Je wordt dan als handelaar/zelfstandige ingegeven in het systeem (recreatex), je krijgt een mail met een paswoord (binnen de 3 dagen aanpassen) en de nodige informatie om in te loggen via http://kadoobonnen.recreatex.be.

REGLEMENT KADOOBON

Artikel 1: toepassingsgebied

Dit reglement bepaalt de modaliteiten voor de uitgifte en het gebruik van een intergemeentelijke geschenkbon: de Kadoobon.

Artikel 2 : definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


§1 Kadoobon
De Kadoobon is een geschenkbon waarmee de begunstigden aankopen kunnen doen bij de deelnemende handelaars van de deelnemende gemeenten.


§2 Deelnemende handelaars
Handelaars die voldoen aan de voorwaarden, gespecifieerd in artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente controleert of aan de voorwaarden is voldaan.

§3 Deelnemende gemeenten
De Kadoobon wordt uitgegeven door 5 verschillende gemeenten: Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek en Oud-Heverlee.
Op termijn is het mogelijk dat er andere gemeenten instappen.

Artikel 3: voorwaarden voor deelname

De cumulatieve voorwaarden waaraan een handelaar moet voldoen zijn de volgende:
- de onderneming is in het bezit van een ondernemingsnummer.
- de handelszaak is gevestigd in Bierbeek.
- de handelszaak wordt uitgebaat door een zelfstandige.

Handelszaken zonder zelfstandige uitbater worden uitgesloten van deelname.

De deelnemende handelaar bezorgt een volledig ingevuld inschrijvingsformulier waarmee hij tevens uitdrukkelijk de algemene bepalingen aanvaardt.

Zolang het systeem van de Kadoobon loopt, is het voor een handelaar ten allen tijde mogelijk om zich kandidaat te stellen.

Een handelaar van wie de gegevens wijzigen of die zich wil uitschrijven uit het systeem, meldt dit schriftelijk aan de dienst lokale economie van de gemeente.

Artikel 4. procedure

Het college van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente staat in voor de verkoop van de Kadoobon.
De bonnen kunnen worden ingewisseld bij elke deelnemende handelaar van de deelnemende gemeenten.
De bonnen kunnen door natuurlijke personen en rechtspersonen worden aangekocht op volgende manieren:

§1 online:De online aankoop en betaling van de bonnen gebeurt via de webwinkel op www.kadoobonnen.be Hiervoor dient een klant zich éénmalig te registreren met zijn elektronische identiteitskaart of rijksregisternummer. De bon wordt als PDF-document ter beschikking gesteld van de klant zodat deze kan worden afgeprint.
§2 offline: In Bierbeek kan de Kadoobon ook in gedrukte vorm worden gekocht aan het onthaal van de borre, tijdens de openingsuren. De bon wordt in kleur afgeprint en in een bijpassende omslag ter beschikking gesteld van de klant.

Het college van burgemeester en schepenen kan een lijst van handelaars goedkeuren die ook de Kadoobon kunnen verkopen. De handelaars in kwestie stellen zich hiervoor kandidaat door dit aan te duiden op hun inschrijvingsformulier.

Artikel 5. terugbetaling

De gemeente Bierbeek stort het bedrag van de ontwaarde bonnen ten laatste binnen de 4 weken (vanaf de datum van aankoop) op het rekeningnummer van de betreffende handelaars.

Artikel 6. waarde van de Kadoobon

De Kadoobon wordt uitgegeven voor een waarde van € 5, € 10, € 20, € 35 en € 50. De Kadoobon is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 7. geldigheidsduur en -voorwaarden

Op elke Kadoobon staat de vervaldatum automatisch afgedrukt.

De Kadoobon is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum heeft de bon geen waarde meer.

De deelnemende handelaar aanvaardt de Kadoobon gedurende het hele jaar, ook tijdens de koopjesperiode.

Artikel 8. lijst deelnemende handelaars 

Een overzicht van de deelnemende handelaars is raadpleegbaar via www.kadoobonnen.be en kan opgevraagd worden bij de verkooppunten van de Kadoobon.

Artikel 9. inbreuken

Een deelnemende handelaar kan geschrapt worden indien de handelaar zich niet houdt aan het reglement. De gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel misbruik.

Artikel 10. betwistingen

Strafrechtelijke overtredingen worden behandeld door de bevoegde rechtbank van Leuven. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de betrokken handelszaak is gevestigd oordeelt over alle andere betwistingen en discussies en motiveert steeds haar beslissing.

Artikel 11. inwerkintreding

Dit reglement trad in werking op 1 mei 2015.

INFO EN CONTACT

Algemene vragen en opmerkingen over de kadoobon: kadoobon@bierbeek.be

Voor administratieve vragen, inschrijvingen en alles wat te maken heeft met lokale economie kan je terecht bij
dienst lokale economie
Linda Willems
Speelpleinstraat 8
3360 Bierbeek
016-46 87 64
economie@bierbeek.be

Voor meer technische vragen in verband met het systeem van de kadoobon kan je terecht bij Dieter Vranckx: 016-26 97 49 of cbc@deborre.be