Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en is het hoogste orgaan in de gemeente. De gemeenteraad vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand, uitgezonderd in de zomer. De vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond. 

Het is de voorzitter of zijn vervanger die de vergadering opent en sluit en instaat voor de orde in de raadzaal. In Bierbeek is dat burgemeester Johan Vanhulst. De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Er is een gemeenteraad gepland op volgende data:

  • donderdag 5 september
  • donderdag 3 oktober
  • donderdag 7 november
  • donderdag 5 december

Van alle beslissingen maakt de algemeen directeur een verslag. Je kan de goedgekeurde verslagen inkijken.

Agenda en verslagen vanaf 1 januari 2024

Samenstelling