Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)

Het decreet van 18 mei 1999, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 en de Gemeenteraadsbeslissingen van 4 april 2001 en 28 juni 2001, goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 11.01.2002, voorzien de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Voor de samenstelling van de GECORO Bierbeek, neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw.