Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)

Het decreet van 18 mei 1999, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 en de Gemeenteraadsbeslissingen van 4 april 2001 en 28 juni 2001, goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 11.01.2002, voorzien de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Op de gemeenteraad van 4 april 2019 werd de samenstelling van de Gecoro goedgekeurd. Voor de samenstelling van de GECORO Bierbeek kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw.

De Gecoro is nog op zoek naar 4 deskundigen inzake ruimtelijke ordening (2 als effectief lid en 2 als plaatsvervanger). Kandidaten mogen hun kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen vóór 10 mei 2019. Omschrijf bij je kandidaatstelling duidelijk de reden waarom je als deskundige inzake ruimtelijke ordening opgenomen kan worden.