Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)

Het decreet van 18 mei 1999, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 en de Gemeenteraadsbeslissingen van 4 april 2001 en 28 juni 2001, goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 11.01.2002, voorzien de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Op de gemeenteraad van 4 april 2019 werd de samenstelling van de Gecoro goedgekeurd. Voor de samenstelling van de GECORO Bierbeek kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw.