Fietspaden Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat

Gemeente Bierbeek vernieuwt sinds 23 januari de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat. We leggen veilige fietspaden aan en ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Dat moet de veiligheid voor alle weggebruikers gevoelig verbeteren.

Situering (kaart 1)

De projectzone omvat de volledige Korbeek-Losestraat en een gedeelte van de Bierbeekstraat. De projectzone beslaat ongeveer 2,5 kilometer: vanaf de Parkstraat tot aan de Eikeboomlaan.

Wat houden de werken in?

 • Aan beide zijden van de rijweg komen comfortabele fietspaden, elk van 1,80 meter breed.
  • De fietspaden worden verhoogd aangelegd in rode beton.
  • Enkel op de Bierbeekstraat, tussen Krijkelberg en Eikeboomlaan, leggen we fietssuggestiestroken aan wegens gebrek aan ruimte. In deze zone worden de voetpaden mee vernieuwd.
 • De volledige rijweg krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.
 • De 6 kruispunten in de projectzone worden vernieuwd en krijgen een onderscheidende verharding in uitgewassen beton.

Timing & fasering (zie kaart 2)

De werken worden in enkele deelfasen uitgevoerd en duren vermoedelijk tot eind 2023. Uiteraard kan slecht weer deze timing nog beïnvloeden.

De huidige planning

Vanaf 23 januari 2023 werken we in zone 1 en zone 2. We starten met het uitgraven en ‘bouwrijp maken’ van de bermen zodat de nutsbedrijven hier nieuwe kabels en leidingen kunnen aanleggen. Aansluitend, vanaf 6 februari, starten de nutswerken op in zone 1. Tegelijk vernieuwen we ook al de rijweg in zone 2. De werken in zone 3 starten pas begin mei 2023. Het verdere verloop van de werken kan je later hier lezen

Wat is het bouwrijp maken van de projectzone? Dat betekent dat struiken, verhardingen, teelaarde en andere obstakels in de bermen van de projectzone worden verwijderd. Zo kunnen hierna de nutsleidingen geplaatst worden tussen buitenkant van de rijweg en de rooilijn (perceelgrens openbaar domein met privé).

Hinder en omleidingen (zie kaart 3)

De werfzone (zone 1 en zone 2) is afgesloten voor alle verkeer. Zowel het gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer volgen een omleiding.

Gemotoriseerd verkeer

 • Omleiding in twee richtingen via de Parkstraat, Meerdaalboslaan (N25), Tiensesteenweg (N3) en Bierbeekstraat.

Fietsers

 • Omleiding in twee richtingen via de Merenstraat, Stenenkruis, Technologielaan, Haanhofweg, Wittehoevelaan, Oaselaan, Oudebaan, Vengerstraat en Bierbeekstraat.

Openbaar vervoer

 • Lijn 7 wordt in de 1ste en 2de fase beperkt tot Sint-Kamillus (= eindhalte) in plaats van tot Bistro De Borre.
 • Plan je route op www.delijn.be/routeplanner of check de affiches aan de bushaltes.

Bewoners

 • Buiten de werkuren is plaatselijk verkeer in de werfzone mogelijk zodat bewoners hun woning kunnen bereiken.
 • Tijdens de werkuren is de doorgang beperkt. Volg de richtlijnen van de aannemers.

Vragen?

 • Een antwoord op veelgestelde vragen vind je misschien al in het document onderaan deze pagina.
 • Niet gevonden? Mail je vraag naar openbarewerken@bierbeek.be
 • Bewoners met praktische vragen kunnen terecht bij de werfleiding (meer info lees je in de bewonersbrieven)
 • Er wordt ook een nieuwsbrief verstuurd naar wie de werken graag volgt maar niet in de buurt woont, aanmelden kan via deze link (klik hier). De uitgestuurde nieuwsbrieven kan je nalezen via deze link.

Informatiesessie inwoners 19 december

Onderaan deze pagina vind je de presentatie, audio-opname van de infosessie én de plannen.