Fietsexamen

Fietsvaardigheden oefenen op VERO-route van Bierbeek

Sinds januari loopt een bewegwijzerde verkeerseducatieve route (VERO) voor jonge fietsers dwars door Bierbeek. Als (groot)ouders de blauwe borden met gele pijlen volgen, kunnen ze nu met hun (klein)kinderen een educatieve fietstocht maken. Dit is een leuke manier voor kinderen om stapsgewijs ervaring op te doen in het echte verkeer en andere weggebruikers goed te leren inschatten. Op deze VERO-route van 6,5 km leggen ook alle leerlingen van de Bierbeekse scholen in het zesde leerjaar hun fietsexamen af.

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring

Al te vaak gaat men ervan uit dat leerlingen op het einde van hun lager onderwijs voldoende verkeersvaardig zijn om veilig in het drukke verkeer te fietsen. Als zesdeklasser is het heel belangrijk om te weten of je op het einde van het schooljaar klaar bent om zelfstandig naar het middelbaar te fietsen. Langs de bewegwijzerde educatieve fietsroute kan je nu het hele jaar door oefenen en je hierop voorbereiden.

Fietsexamen

Het fietsexamen is een praktijktest in het echte verkeer voor leerlingen van het zesde leerjaar.

In januari hebben we onze route van het fietsexamen aan een evaluatie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde onderworpen. Op hun advies hebben we een aantal observatiepunten aangepast zodat we tijdens het fietsexamen meerdere vaardigheden zullen testen.

Digitale handleiding en overzichtelijke routekaart

Als bijlage onderaan vind je onze digitale VEROroutekaart met foto’s en een handleiding met de tien observatiepunten van het fietsexamen. Op www.hetgrotefietsexamen.be/politiezones-en-gemeentebesturen/vaardigheden kan je een filmpje bekijken met duidelijke richtlijnen voor het correct uitvoeren van de vijf basisvaardigheden. In de toekomst zullen we ook een infopaneel met de volledige VERO-route tegen de gevel van de borre plaatsen.

Word jij verkeersvrijwilliger op het fietsexamen?

Jaarlijks leggen meer dan 100 zesdeklassers hun fietsexamen af. Hiervoor slaan de sportdienst, de scholen en de politie de handen in elkaar.

We stellen ook een team van minstens 15 vrijwilligers en een groep wielertoeristen samen. Voor de praktijktest hebben we 11 observatoren nodig om met een controlefiche na te gaan of de leerlingen de vaardigheden goed uitvoeren. Daarnaast zoeken we enthousiaste vrijwilligers om de volgnummers op de fietsen aan te brengen, appeltjes voor de dorst uit te delen, de politie te helpen bij de fietscontrole en getrainde fietsers om met de leerlingen mee te fietsen tijdens het fietsexamen.

Wil je ons graag helpen bij het fietsexamen? Laat iets weten via sport@deborre.be
Nu al bedankt!