Fietsexamen

In het kader van de Vlaamse Fietsweek voor scholen organiseert de gemeente Bierbeek een fietsexamen voor de leerlingen van het zesde leerjaar (telkens in de 2e of 3e week van mei). Dit project is een samenwerkingsverband tussen de sportdienst en de basisscholen van Bierbeek: de Gemeenteschool, de Sint-Pietersschool, VBS De Kinderberg en Ten Desselaer.

Wat houdt dit fietsexamen in? 
De leerlingen leggen, elk afzonderlijk, een fietsroute in het verkeer af waarbij het parcours uitgestippeld wordt langs moeilijke verkeerspunten in Bierbeek. Op deze verkeerspunten bevindt zich een observator (politie, verkeersouder, leerkracht,…) die de leerlingen beoordeelt op allerlei specifieke verkeersvaardigheden (plaats van de fietser, defensief rijgedrag, inschatten van verkeerssituaties,…). Op basis van deze beoordeling wordt een echt fietsrijbewijs overhandigd aan de leerlingen. Voorafgaand aan het examen wordt op de parking van De Borre een verkeerspark en een behendigheidsparcours voor de leerlingen opgesteld waar de verkeers- en fietsvaardigheden nog eens extra onderwezen worden.

Waarom een fietsexamen in het echte verkeer? 
Enerzijds is het de bedoeling van dit project om de kinderen verkeersveiligheid bij te brengen. In zowat alle Europese landen situeert de probleemgroep wat fietsongevallen betreft, zich tussen 10 en 14 jaar. De overgang van lagere naar secundaire school is hierin en scharnierpunt. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat interactie in het echte verkeer een sterker leereffect heeft op veilig fietsgedrag dan het fietsen op of in gesimuleerde wegen of verkeerssituaties. Anderzijds is het de bedoeling om de leerlingen te stimuleren om het probleem van de fysieke inactiviteit van de schoolgaande jeugd aan te pakken.

Wil je helpen?
Wij zoeken steeds helpende handen om de leerlingen veilig door het dorp te loodsen, om punten te geven op verschillende kruispunten,.. Heb je tijd en wil je graag een handje toesteken, mail sport@deborre.be of bel 016 46 14 00. Wij zullen je heel dankbaar zijn!