Eerste Bierbekenaar aan de KULeuven

Bierbeek heeft een langdurige relatie met de Katholieke Universiteit van Leuven (KULeuven). Er waren hier al heel lang boerderijen verbonden aan universiteitscolleges en in de vorie eeuw was de universiteit betrokken bij het psychiatrisch ziekenhuis Salve Mater in Lovenjoel.

De Katholieke Universiteit van Leuven is een van de oudste nog bestaande katholieke universiteiten, gesticht in 1425 door hertog Jan IV van Brabant (1403-1427) met toestemming van Paus Martinus V (paus van 1417 tot 1431).

Oorspronkelijk werden er vier faculteiten opgericht : de faculteiten Artes (kunsten), Kerkelijk en Burgerlijk Recht en Geneeskunde. Al in 1432 werd de faculteit Godgeleerdheid hieraan toegevoegd.

De ‘matrikels’ (van het Latijnse matricula wat ‘register’ betekent) bevatten de namen van 114.000 personen (studenten en personeelsleden) die in de periode tussen 1425 en 1797 aan de universiteit van Leuven verbonden waren (in 1797 werd de universiteit afgeschaft door de Franse republiek).

En wie vinden wij daar terug in het eerste jaar: ene Leonius De Bierbaco uit Bierbeek, ingeschreven op 1 januari 1426. In 1460 schreef Egidius De Bierbaco (waarschijnlijk zijn zoon) zich in en in 1475 deden twee broers hetzelfde: Joannes en Jacobus Calenteyn. Of deze personen ook afgestudeerd zijn en welk diploma ze uiteindelijk kregen, kunnen we niet direct achterhalen.

De inschrijvingsregisters, bewaard in het Rijksarchief van Leuven werden met steun van het Fonds Baillet Latour en de Koning Boudewijnstichting gerestaureerd en zullen ontsloten worden voor de 600ste verjaardag van de universiteit in 2025.

Tijdens het Ancien Régime betekende het heel wat om je naam in de matrikels te hebben staan, want de inschrijving aan de universiteit verschafte studenten en personeel namelijk enkele interessante privileges. De universiteit was toen een stad in de stad, met een eigen politie en rechtbank. Studenten die iets mispeuterden werden dus berecht door de universiteit, die vaak veel milder was. Bovendien konden ze bier en wijn belastingvrij aankopen. Veel professoren zetten zo een handeltje op met mensen buiten de universiteit.

Wij vermelden hieronder alle personen uit Bierbeek die we vonden in de registers.

Naast de naam van de persoon werd ook zijn geboorteplaats en de datum van inschrijving vermeld.

naam geboren in inschrijvingsdatum
DE BIERBACO Leonius Bierbeek 01/01/1426
DE BIERBACO Egidius Bierbeek 28/08/1460
CALENTYN Joannes Bierbeek 27/02/1475
CALENTYN Jacobus Bierbeek 27/02/1475
DE MUNTER Joannes Opvelp 30/08/1487
CRABBE Johannes Bierbeek 31/08/1492
VAN DEN LEYEN Johannes Bierbeek 09/11/1493
KEMPENARS Johannes Lovenjoel 25/02/1503
MATHEI Gregorius Lovenjoel 30/08/1515
HOX Jodocus Lovenjoel 30/08/1515
DE HOLSBEKE Canrardus Bierbeek 29/02/1516
DE DUERME Joannes Petri Lovenjoel 19/03/1528
CALATIJN Petrus Bierbeek 31/10/1533
SNYERS Egidius Bierbeek 01/01/1555
FONTHENIRE Petrus Bierbeek 01/01/1555
MUSER Georgius Bierbeek 01/05/1557
EVERARTS Adrianus Opvelp 18/11/1568
GODEFRIDI Joannes Bierbeek 15/02/1617
WOUTELERS Joannes Bierbeek 01/03/1622
VLOCKMANS Johannes Bierbeek 01/09/1640
DE VROYE Martinus Bierbeek 15/05/1641
CHRISTIAENS Jacobus Bierbeek 23/02/1655
FONTENIES Joannes Bierbeek 12/10/1655
VRANCKX Bartholomeus Lovenjoel 10/02/1659
VLOCKMANS Henricus Bierbeek 25/01/1663
DE LA HAIJE Renerius Opvelp 25/01/1663
DE LA HAIJE Servatius Opvelp 14/06/1670
BOGAERTS Lambertus Korbeek-Lo 16/12/1671
MOTTE Michaël Opvelp 22/12/1672
AERTS Hieronimus Bierbeek 27/02/1676
AERTSENS Henricus Bierbeek 21/02/1698
DE BAETS Anthonius Bierbeek 28/02/1706
AERTS Petrus Korbeek-Lo 01/03/1712
CHARLIER Petrus Bierbeek 31/08/1733
POLS Hermanus Josephus Opvelp 19/01/1735
AERTS Guillielmus Bierbeek 10/01/1742
HENDRICKX Petrus Bierbeek 31/08/1742
AERTS Philippus Bierbeek 30/08/1743
SWINNE Joannes Lovenjoel 31/08/1744
HENDRICK Carolus Bierbeek 31/08/1746
VAN DEN BOSCH Hieronimus Korbeek-Lo 31/08/1746
VANDORMAEL Balthasar Opvelp 31/08/1747
VAN DORMAEL Michael Opvelp 21/01/1750
VAN DEN BOSCH Philippus Korbeek-Lo 31/08/1754
VAN LEEAU Petrus Korbeek-Lo 03/02/1757
VERHULST Josephus Opvelp 24/01/1759
STROOBANTS Aegidius Bierbeek 22/01/1760
VANDENBOSCH Bernardus Korbeek-Lo 26/01/1763
AERTS Philippus Bierbeek 15/01/1766
AERTS Franciscus Bierbeek 10/01/1771
BELET Guillielmus Korbeek-Lo 31/01/1775
VAN SALM Philippus Josephus Bierbeek 22/01/1776
JACQMOTTE Hieronimus Bierbeek 13/01/1778
CHARLIER Egidius Franciscus Bierbeek 14/01/1778
STROOBANTS Engelbertus Bierbeek 24/01/1782
BISSCHOP Petrus Bierbeek 20/01/1783
VAN BIEBIN Ferdinandus Fr. Bierbeek 21/01/1783
HENDRICKX Carolus Bierbeek 04/02/1783
HENDRICKX Carolus Fr. J. Bierbeek 07/01/1785

Door de medewerkers van het Rijksarchief werden de gegevens in een databank verwerkt die online raadpleegbaar zijn: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/

Misschien vind je er een naamgenoot terug in deze lijst.

Opzoekwerk: Pol Vanden Bempt- tekst: Pol Vanden Bempt