Echtscheiding

Soms loopt het huwelijk niet zoals beide echtgenoten hadden verwacht. Men kan dan kiezen om uit elkaar te gaan, officieel heet dat ’uit de echt te scheiden‘. Wat heeft dit tot gevolg?

Wat is een echtscheiding?
Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.
Dat wil zeggen dat:

  • De plicht tot samenwoning valt weg
  • Het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten vereffend en verdeeld zal worden 
  • De echtgenoten na een echtscheiding fiscaal als alleenstaanden zullen worden beschouwd
  • Er is geen onderhouds- of bijdrageplicht meer (behalve indien anders bepaald).

De wet kent twee vormen van echtscheiding:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming: u en uw partner bereiken een akkoord over de scheiding.
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk : u en uw partner vinden geen akkoord over de scheiding.