Duurzame mobiliteit

We weten het allemaal: autorijden is niet goed voor het milieu. Bij het autorijden wordt koolstofdioxide (CO2) gevormd. CO2 is geen gevaarlijk gas, maar speelt wel een belangrijke rol bij het broeikaseffect of de opwarming van de aarde. Daarnaast worden andere schadelijke stoffen door het verkeer uitgestoten. De belangrijkste zijn koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOX), koolwaterstoffen (HC), roetdeeltjes en zwaveldioxide (SO2). Deze emissies hebben een aantal negatieve effecten voor mens en milieu. De belangrijkste effecten zijn gezondheidsklachten, ozonvorming, verzuring en schade aan natuur en gebouwen.

Doordat er te veel verkeer is, daalt de snelheid op de snelweg en verliezen we met zijn allen zeer veel tijd.

Het is dus belangrijk om een goede keuze te maken: welk vervoermiddel gebruik je het best om een bepaalde verplaatsing te maken.

Voor korte afstanden is te voet gaan of de fiets gebruiken niet alleen handig en milieuvriendelijk, je wordt er ook nog gezond van.

Om verder te reizen kan het openbaar vervoer soelaas bieden. Heb je al eens berekend wat een kilometer autorijden je werkelijk kost? Soms ben je dan goedkoper en sneller af met het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld om naar Leuven te rijden.