Politieraad

De Lokale Politie Lubbeek zorgt voor de veiligheid in de gemeenten Lubbeek, Bierbeek, Boutersem en Holsbeek.

De politieraad

In een meergemeentezone oefent de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad uit inzake de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps en garandeert de democratische controle over het gevoerde politiebeleid. Zo heeft de politieraad beslist dat de politiezone ’Lubbeek‘ zou heten.

De politieraad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en is samengesteld uit 21 gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten.
De Bierbeekse politieraadsleden zijn: burgemeester Johan Vanhulst (CD&V), Hans-Kristof Carême (Open Bierbeek), Mia Ombelet (CD&V), Tie Van Beselaere (sp.a) en Hilde Van der Putten (Groen).

Elke belangstellende kan een jaarabonnement op de agenda van de politieraad bestellen voor 10 euro bij het hoofdcommissariaat – 016 63 43 63 – pz.lubbeek@police.belgium.eu De lijst van de besluiten en de agenda worden aangeplakt aan het gemeentehuis. Een bondig verslag is ter inzage bij het secretariaat – 016 46 01 75 - secretariaat@bierbeek.be.

Het politiecollege

Daarnaast bestaat er een politiecollege, samengesteld uit de 4 burgemeesters van de betrokken gemeentes, die de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen uitvoert.

Diensten lokale politie

De Lokale Politie Lubbeek zorgt voor de veiligheid in de gemeenten Lubbeek, Bierbeek, Boutersem en Holsbeek. Het commissariaat is in Lubbeek, in Bierbeek is er een wijkcommissariaat. Je kan ook terecht op www.pzlubbeek.be.