OCMW-raad

De OCMW-raad bestaat sinds 1/01/2019 uit alle 21 gemeenteraadsleden. De raad vergadert elke maand als aparte raad na de zitting van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden punten, die onder de privacywetgeving vallen.

De beslissingen worden openbaar gemaakt.

De individuele dossiers over personen worden behandeld door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD), dat uit zes personen bestaat onder leiding van de voorzitter.

 

Samenstelling