OCMW-raad

De OCMW-raad bestaat sinds 1 januari 2019 uit alle 21 gemeenteraadsleden. De raad vergadert elke maand als aparte raad na de zitting van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden punten, die onder de privacywetgeving vallen.

Er is een OCMW-raad gepland op volgende data:

  • donderdag 23 mei
  • donderdag 27 juni
  • donderdag 5 september
  • donderdag 3 oktober
  • donderdag 7 november
  • donderdag 5 december 

De beslissingen worden openbaar gemaakt.

De individuele dossiers over personen worden behandeld door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD), dat uit 6 personen bestaat onder leiding van de voorzitter.

Agenda en verslagen vanaf 1 januari 2024

Samenstelling