OCMW-raad

De OCMW-raad bestaat sinds 1 januari 2019 uit alle 21 gemeenteraadsleden. De raad vergadert elke maand als aparte raad na de zitting van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden punten, die onder de privacywetgeving vallen.

Er is een OCMW-raad gepland op volgende data:

  • donderdag 2 maart 2023
  • donderdag 30 maart 2023
  • donderdag 4 mei 2023
  • donderdag 1 juni 2023
  • donderdag 29 juni 2023
  • donderdag 7 september 2023
  • donderdag 5 oktober 2023
  • donderdag 9 november 2023
  • donderdag 7 december 2023

De beslissingen worden openbaar gemaakt.

De individuele dossiers over personen worden behandeld door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD), dat uit 6 personen bestaat onder leiding van de voorzitter.

Samenstelling