OCMW-raad

De OCMW-raad bestaat sinds 1/01/2019 uit alle 21 gemeenteraadsleden. De raad vergadert elke maand als aparte raad na de zitting van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden punten, die onder de privacywetgeving vallen.

In 2020 is er een OCMW-raad gepland op volgende data:

  • donderdag 25 juni
  • donderdag 3 september
  • donderdag 1 oktober
  • donderdag 29 oktober
  • donderdag 3 december

De beslissingen worden openbaar gemaakt.

De individuele dossiers over personen worden behandeld door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD), dat uit zes personen bestaat onder leiding van de voorzitter.

Samenstelling