College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen ook wel schepencollege genoemd, voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Het is een soort 'dagelijks bestuur' van de gemeente en beslist collegiaal. Het schepencollege van Bierbeek vergadert wekelijks, meestal op maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Er wordt wel verslag gegeven van de beslissingen van het schepencollege.

Ook de voorzitter van het Bijzonder Comité woont de zittingen van het schepencollege bij. 

De algemeen directeur maakt de notulen van het schepencollege op en zorgt voor de opvolging ervan door de diensten.

Besluitenlijsten vanaf 1 januari 2024

Samenstelling