De Velpe

Adres

Velpestraat 47, Bierbeek

Praktische informatie 

Beschrijving

Groot polyvalent lokaal met toog en keuken

Functies

  • Vergaderzaal
  • Feestzaal
Capaciteit
  • 150 plaatsen
  • 100 en 50 plaatsen (eventueel op te delen in 2 lokalen)
Info en reservatie

De borre vrijetijdsbalie

Tel. 016 46 14 00

Huurprijzen en voorwaarden

De huurprijzen en voorwaarden zijn afhankelijk van de zaal, de huurtermijn en de categorie waartoe de huurder behoort.

Categorieën 

Voor de huur van de gemeentelijke infrastructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen 6 categorieën:

1

Gemeente Bierbeek, adviesraden van de gemeente, vzw cultuurcentrum Bierbeek, Bierbeekse scholen en welzijnsinstellingen tijdens de schooluren.

2 Bierbeekse verenigingen erkend door de cultuur- of sportraad, Bierbeekse scholen en welzijnsinstellingen buiten de schooluren, Bierbeekse politieke partijen, Bierbeekse wijkcomités onder de voorwaarden gesteld in art. 5.
3 Erkende Bierbeekse jeugdwerkinitiatieven en jeugdafdelingen van erkende Bierbeekse verenigingen.
4 Inwoners van Bierbeek (voor zichzelf in privéverband, niet voor activiteiten van firma’s, verenigingen buiten Bierbeek,…), andere gemeentebesturen, Rode Kruis Vlaanderen voor bloedinzameling en personeelsleden van de gemeente Bierbeek.
5 Personen, erkende verenigingen, scholen en instellingen van buiten Bierbeek, non-profitorganisaties (Bierbeekse en niet-Bierbeekse) en bedrijven met maatschappelijke zetel in Bierbeek.
6 Bedrijven, ondernemingen, firma’s die niet behoren tot de non-profitsector en hun maatschappelijke zetel niet in Bierbeek hebben. 

Huurprijzen 

Infrastructuur Categorie 1 2 3 4 5 6 Begrafenis
Polyzaal De Velpe voor culturele en gemeenschapsvormende activiteiten Huurprijs €0  €33 €28  €100   €200 €460 €150
Waarborg €0 € 300 €300 €300 €300 €300
Keuken €0 € 50 €50 €50 €50 €50
Vaste reservatie €0 €5/u  €5/u  €15/u  €20/u  €25/u 
Polyzaal De Velpe voor andere activiteiten Huurprijs €0 €77 €66  €200   €260   €500 
Waarborg €0 €300 €300 €300 €300 €300
Keuken €0 €50 €50 €50 €50 €50
Vaste reservatie €0 €10/u €10/u €30/u €40/u €50/u