De Kapel van Ziekelingen

In 1977 werd Korbeek-Lo in twee gescheurd: het oostelijk deel maakt sindsdien deel uit van Bierbeek, met als grensstraten Vlinderlaan en Oaselaan. Het westelijk gedeelte, begrensd door de Tiensesteenweg en de Hoegaardsestraat, werd deel van Leuven. En daar vinden we de interessante toponiemen Ziekelingen, Spaanse Kroon en De Mol. 

Ziekelingen

Op het kerkhof van de Heilig Kruiskerk in Korbeek-Lo staat een oud kapelletje, dat men de kapel van Ziekelingen noemt. Zij bevat de restanten van een veel oudere kapel, die zich bevond op de hoek van de Oudebaan en de Ziekelingenstraat. Zij werd al in 1372 als kapel van een boerderij, het Groeningehof, vermeld. De kapel, die ruim 11 op 4,5 meter groot was, werd verschillende keren door oorlogen en vernielingen geteisterd. De laatste keer gebeurde dat in 1713, waarna het bisdom de grond verkocht. Het antieke houten Mariabeeld dat oorspronkelijk in de kapel stond, wordt achter slot en grendel bewaard in de Heilig Kruiskerk. De naam 'Ziekelingen’ komt eigenlijk van zieke lieden/mensen. Er bevond zich op die plaats, ver buiten de stadsmuren van Leuven, een leprozerie. Daar werden de verbannen zieken met lepra (melaatsen) en slachtoffers van de pest en de cholera verzorgd en begraven. Het is een publiek geheim dat wie daar in de buurt grondwerken uitvoert, wel eens op oude beenderen stoot.

Spaanse kroon 

De Spaanse kroon verwijst naar een oude afspanning met dezelfde naam, die zich aan de Hoegaardsestraat bevindt. Het huis is gebouwd in 1777 en was een pleisterplaats voor de hoge bezoekers van de Abdij van Park, die zich vlakbij bevond (in die tijd was er immers nog geen spoorlijn). De naam ‘Spaanse kroon’, tussen Oudebaan, Philipslaan en Hoegaardsestraat zet
ons op het verkeerde spoor. Deze verkaveling uit de jaren 1970 staat op de gronden van de vroegere Philips-fabriek, en de naam ‘Philipslaan’ verwijst dus daarnaar en niet naar Filips de tweede. Dat er ooit Spaanse troepen gelegerd zouden zijn, is niet te bewijzen. Wél hield de beruchte hertog van Alva, landvoogd tussen 1567 en 1573, zijn hoofdkwartier in de Abdij van Park. En hij hing tijdens zijn bewind de gevangenen op aan de galg van Leuven. De straatnaam ‘Vier Vaantjes’ verwijst naar deze galg: aan de vier uiteinden stonden bovenaan vier ijzeren vlagjes.

De mol 

Toen de steenweg van Leuven naar Tienen aangelegd werd (1710-1715), verplaatste de toen bestaande horeca zich van de dorpskernen en de ‘oude baan’ naar de nieuwe weg. Toen werd ook de afspanning ‘De Mol’ gebouwd (1733). De afspanning, waar reizigers te voet of te paard konden uitrusten, bevindt zich op het domein van het kasteel Ernst de Bunswyck. Momenteel is er een restaurant gevestigd. Aan de overkant stonden vroeger kleine arbeiderswoningen, De Root, die bij de aanleg van de Meerdaalboslaan afgebroken werden. In deze woningen werd in augustus 1914, bij de Brand van Leuven, een bloedbad aangericht door Duitse soldaten. Er vielen toen meer dan 20 doden